URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ VYŠNÉ SLOVINKY
pozemkové spoločenstvo

Súvisiaca legislatíva

- Občianský zákonník - Zákon č. 40/1964 Z.z.

- Zákon o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z.

- Zákon o lesoch - Zákon č. 326/2005 Z.z.

- Zákon o ochrane prírody a krajiny - Zákon č. 543/2002 Z.z.

viac na www.justice.gov.sk

 

 

 

Príloha

názov veľkosť formát
Zákon o pozemkových spoločenstvách - Zákon č. 97/2013 80.37 kB PDF